Klantenbinding

Klantenbinding veronderstelt dat de verwachtingen van klanten door een klantgericht aanbod worden vervuld en de klant met de verrichtingen van de aanbieder tevreden is.

Klantenbinding wordt ondersteund door klantenbindingsacties van een onderneming, zoals klantkaarten, evenementen en klantenclubs. De klant moet het contact met de onderneming als positief beleven en deze in de toekomst willen voortzetten. Daarmee moet worden voorkomen dat een klant van merk of aanbieder wisselt.

Aangenomen wordt dus een positief verband tussen klantgerichtheid in de onderneming en de klanttevredenheid en klantenbinding bij de klant.