CRM voor onderzoek

In onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen speelt de juiste informatie- en kennisbasis een centrale rol. Er zijn informatiestructuren nodig die alle betrokkenen eenvoudig bij processen betrekken en op elk moment een probleemloze communicatie mogelijk maken.

Uw eisen aan CRM-software

  • Uniforme informatiebasis voor transparant projectbeheer.
  • Dankzij de uniforme kennisbasis worden synergie-effecten volledig benut
  • Tijd- en kostenbesparing bereiken door de beperking van administratieve taken.

Uw voordelen met CRM

Een projectgeoriënteerde werkwijze met wisselende projectgroepen vereist goede informatiestructuren. CRM-software beeldt alle bij een project behorende streefdatums, bijeenkomsten en mijlpalen af. Alle projectmedewerkers hebben een overzicht van afgehandelde, in bewerking zijnde en achterstallige taken.

Vaak is voor projectwerkzaamheden veel administratie nodig. Het coördineren van projectgroepen, het communiceren van verantwoordelijkheden en het aanhouden van streefdatums vereist een compliceerde uitwisseling. Met CRM worden workflows geschapen die voor alle betrokkenen transparant zijn. Het rechtensysteem zorgt ervoor dat iedereen slechts de informatie ontvangt waarvoor hij toegangsrechten heeft.

Juiste in onderzoeksinstellingen speelt de kostenfactor een belangrijke rol. Voordat er wordt geïnvesteerd, moet duidelijk zijn dat de aanschafkosten snel worden terugverdiend. Talrijke projecten in onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten tonen dat kortere zoektijden en lagere kosten voor de gegevensuitwisseling van dag tot dag tot aanzienlijke besparingen leiden.

De flexibele brancheoplossing voldoet ruimschoots aan de speciale eisen van onderzoeksinstituten en wetenschappelijke instellingen. CAS Research maakt samenhang zichtbaar en beheert omvangrijke kennis. De basis vormt CAS genesisWorld, de meervoudig onderscheiden CRM-oplossing voor het midden- en kleinbedrijf.

Naar de productpagina van CAS Research

Persoonlijk productadvies

Laat u persoonlijke adviseren ten aanzien van uw speciale eisen. Onze medewerkers staan dagelijks van 8 tot 18 uur tot uw beschikking. U bereikt ons per telefoon via +49 721 9638-188 of door middel van het contactformulier. We verheugen ons op uw aanvraag!