xRM

xRM als evolutie van CRM

Met xRM begint een nieuwe dimensie van kwaliteit en duurzaamheid, niet alleen in het klantenbeheer, maar in alle zakelijke relaties – met medewerkers, partners, leveranciers, sollicitanten, de pers, enz. xRM staat voor Any(thing) Relationship Management en is het logische vervolg van CRM.

Juist toegepast leidt xRM tot een optimalisatie van de ondernemingsprocessen in hun totaliteit. Basis hiervoor zijn nieuwe, flexibele softwareplatforms die het vastleggen en analyseren van elke ("any") relatie van een organisatie en de passende sturing daarvan mogelijk maken.