Flexibiliteit voor gebruikers
en beheerders

In de adresdataset heeft u een extra register "Omzet" nodig, zodat u met een klik de omzetontwikkeling van een klant ziet. Dit register mag echter alleen voor het management en het verkoopteam zichtbaar zijn. Het marketingteam daarentegen wenst een veld "marketingactiviteit" dat door vastgelegde veldbepalingen een eenvoudige evaluatie per campagne mogelijk maakt. Te veel wensen voor uw CRM-software?

Hoe werkt het?

Nee, want uw eigen werkprocessen en structuren kunt u met CAS genesisWorld afbeelden. Pas uw CRM-software aan uw behoeften aan en niet omgekeerd. Daarom biedt CAS genesisWorld uitgebreide functies voor administrators.

De functies in detail

Algemene gegevens eenvoudig instellen

 • Diverse mogelijkheden in CAS genesisWorld waarborgen een uniforme interface voor gebruikers. Administrators kunnen algemene gegevens voor bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen vastleggen.
 • Mappen en weergaven van gegevens en hun rangschikking in een boomstructuur worden door de administrator voor gebruikers ingericht.
 • Het standaardaccount voor e-mail kan de administrator voor elke gebruiker in CAS genesisWorld opnemen. Zo heeft elke gebruiker in de onderneming toegang tot het juiste e-mailaccount.
 • Binnen de onderneming uniforme lijstweergaven bepalen welke gegevens van een datasettype worden weergegeven, in welke volgorde, hoe een lijst is gesorteerd, welk lettertype wordt gebruikt, enz.
 • Nieuwe medewerkers zijn snel geïntegreerd, omdat op de eerste werkdag de werkomgeving in CAS genesisWorld al is ingericht. De administrator legt de standaards eenmaal vast en bestuurt het gebruikersbeheer centraal en gemakkelijk via de management console.
 • CAS genesisWorld stelt zogenaamde MSI-pakketten beschikbaar. Daarmee is de installatie van software, updates en add-ins via de automatische softwaredistributie mogelijk.

Gegevensbeveiliging

Wettelijk voorschriften leggen vast hoe gegevens in ondernemingen vastgelegd, opgeslagen en gebruikt mogen worden. Een onderneming is niet alleen voor de veiligheid van de gegevens verantwoordelijk, zoals de bescherming tegen diefstal van gegevens. Ook moet gewaarborgd zijn dat contactpersonen correct worden aangesproken, zo bijvoorbeeld de instemming met het opnemen van contact is gegeven. CAS genesisWorld biedt talrijke functies die de wettelijk voorgeschreven gegevensbescherming in uw onderneming verankeren.

 • Door een intelligent rechtensysteem kunt u individuele rechten voor datasets of functies toewijzen. Leg bijvoorbeeld vast welke medewerker wat mag zien en bewerken, welke velden worden weergegeven, wie adressen mag aanvullen of replicaties mag uitvoeren.
 • Alleen met passende rechten kunnen medewerkers bepaalde acties uitvoeren. Seriebrieven en serie-e-mails voor meerdere adressen zijn alleen toegestaan aan medewerkers van bepaalde afdelingen. Meerdere datasets in een keer wijzigen mogen alleen ervaren medewerkers in het kwaliteitsbeheer. Automatische berichtgeving wordt gedefinieerd door leidinggevenden in samenwerking met de administrator.
 • Spreek u klanten en leads correct aan door het toegestane voorkeurscontacttype in de adresdataset vast te leggen. Zo weet u op welke wijze de contactpersoon wil en mag worden aangesproken. Bovendien zijn verplichte velden mogelijk. Bijvoorbeeld dat bij het aanmaken van het adres het eerste contact moet worden vermeld.
 • Rechten voor het importeren en exporteren van gegevens moeten door de administrator verleend worden. Bij ontbrekende rechten zijn de functies voor importeren en exporteren, afdrukken van adressen kopiëren naar Microsoft Excel niet mogelijk. Op deze wijze wordt lekken van gegevens voorkomen.
 • Voor evaluaties in de vorm van rapporten zijn rechten op rapporten en gegevens vereist.

App Designer

Met de optionele module App Designer worden interfaces van verschillende datasettypen individueel vormgegeven.

 • Beeld de gegevensstructuur van uw eigen bedrijf af door specifieke datasettypen aan te maken, bijvoorbeeld een datasettype "Ruimtebeheer" met de velden ruimtenummer (aantal), aantal zitplaatsen (getal), uitvoering (tekst) enz.
 • Nieuwe velden met keuzehulpen en veldvoorschriften worden eenvoudig toegevoegd.
 • Geef de interfaces van datasettypen hun eigen vorm, zoals lay-out, aantal kolommen, veldbreedte, koppeling van webelementen, enz.
 • Voeg nieuwe registers toe, leg de volgorde van de registers en toegangsrechten voor de zichtbaarheid vast.
 • Vul datasets aan met belangrijke gegevens. Geef bijvoorbeeld het gerelateerde bedrijf in de verkoopkans aan.
 • Vul informatieteksten aan bij bepaalde velden, die gebruikers over mogelijke invoer informeren.

LDAP Server

LDAP Server maakt toegang mogelijk tot adressen in CAS genesisWorld via het Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Via deze dienst hebben bijvoorbeeld externe e-mail-clients als Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird toegang tot alle adressen uit uw CRM-software.

 • Adressen uit uw CRM-systeem zijn beschikbaar in een externe e-mail-client en kunnen bijvoorbeeld als e-mailontvanger in Microsoft Outlook worden opgenomen.
 • Ook gebruikers die CAS genesisWorld niet gebruiken, hebben via de LDAP-server toegang tot de adressen uit CAS genesisWorld.
 • Gebruikers hebben alleen toegang tot de adressen waarvoor ze rechten hebben. Het rechtensysteem van uw CRM-gegevens is van toepassing.

Loadbalancing

 • Met Loadbalancing kunt u de aanmeldingen van clients over verschillende applicatieservers verdelen.
 • U bestuurt de lastverdeling van uw servers volgens de criteria processorbelasting, geheugenbelasting of aantal clientaanmeldingen. Daardoor kunnen sommige applicatieservers intensiever worden gebruikt voor bepaalde taken, zoals replicatie.