Marketing

Er komt een e-mail binnen. De klant bestelt. Dat is de optimale reactie op uw marketingactiviteiten. Deze kunt u met de CRM-software van de planning tot aan de evaluatie transparant vormgeven. Via de teaser per e-mail via de emotionele mailing per post tot aan het nabellen. Met CAS genesisWorld leidt marketing tot het doel.

Hoe werkt het?

Behoefte gewekt, behoefte vervuld: Met CAS genesisWorld legt u specifieke doelgroepen vast op basis van uw centrale database en spreekt u deze afzonderlijk aan. Het CRM-systeem weet voor welk product een contactpersoon belangstelling heeft en wanneer het eenjarige jubileum van een klant is. U kunt reacties rechtstreeks vastleggen en na afsluiting van elke campagne effectief evalueren. Met deze kennis schiet u met uw marketingcampagnes beslist raak.

De functies in detail

Selecteren en filteren van doelgroepen

Het zoeken naar relaties maakt complex opvragen mogelijk.
 • Met uitgebreide zoek- en filterfuncties kunt u distributielijsten voor specifieke doelgroepen samenstellen. Zo selecteert u uw adresgegevens op verschillende criteria. Daarbij kunnen alle velden van uw adresdatasets in beschouwing worden genomen.
 • Bij het zoeken naar relaties worden datasetrelaties in beschouwing genomen. Zo kunnen eenvoudig klanten worden gevonden die bijvoorbeeld in de laatste twee jaar op geen aanbod gereageerd hebben. Elke zoekopdracht naar relaties kan opgeslagen worden. Het zoeken naar relaties is een Premium-functie.

Campagnebeheer

 • Met de campagnewizard wordt doelgericht aanspreken in een handomdraai mogelijk. Kies de doelgroep en de actie, zoals standaardbrief, e-mail of telefonische actie, en voer deze actie uit met uw CRM-software.
 • Talrijke sjablonen maken het aanmaken van persoonlijke seriemails en -brieven gemakkelijk.

Module Marketing pro

Met de optionele module Marketing pro kunnen gefaseerde campagnes gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden.
 • Met de grafische Workflow-Designer kunnen campagnes eenvoudig en visueel worden aangemaakt en omgezet.
 • Adressen kunnen met de zoekopdracht, vanuit weergaven of distributielijsten met slepen en neerzetten of met knoppen aan doelgroepen worden toegevoegd of daaruit worden verwijderd.
 • Vervolgcampagnes worden eenvoudig met adressen van een bepaalde doelgroep gestart.
 • Klantreacties worden rechtstreeks in de datasets van adressen of telefoongesprekken ingevoerd.
 • Toegestane en voorkeurscontactsoorten worden automatisch in beschouwing genomen. Adressen worden zo toegewezen aan het juiste communicatiekanaal, zoals e-mail, postverzending, enz. Er wordt ook op ontbrekende contactgegevens gewezen.
 • Sjablonen zijn voor elke actie mogelijk.
 • De budget- en kostenplanning maken deel uit van de campagne.

Marketingsucces meten

Evalueer uw marketingactiviteiten eenvoudig, bijv. op campagnereikwijdte.

Uitgebreide evaluaties staan voor de succesmeting van campagnes ook in de Standard Edition ter beschikking.

 • Evalueer uw marketingcampagnes volgens verschillende criteria, bijvoorbeeld volgens het succes van de verschillende marketingkanalen of de reacties in de loop van de tijd.
 • Elke marketingactie wordt met een budgetplanning opgeslagen. Zo heeft u steeds een overzicht van uw kosten. In aansluiting op een actie kunnen de feitelijk gemaakte kosten bepaald worden. Deze kunnen eenvoudig worden geplaatst tegenover de nieuwe contacten, reacties en orders.

Module Event Management

Organisatie van evenementen gemakkelijk gemaakt - behoud het overzicht van afspraken, aan- en afmeldingen en ressources.

De modules Event Management maakt het mogelijk om uw evenementen snel en probleemloos te plannen en te organiseren.

U kunt op elk moment de status van uw uitnodiging controleren, zien wie zich al heeft aangemeld, hoeveel plaatsen er nog vrij zijn en wie nog op een bevestiging wacht.

 • Het evenement wordt in het systeem aangemaakt en indien gewenst gestructureerd in verschillende datums en omlijstende programma's.
 • Daardoor is een doelgerichte planning van ressources en ruimten mogelijk.
 • Contactpersonen worden uitgenodigd via gepersonaliseerde serie-e-mail. Ze kunnen zich aanmelden via een aanmeldlink.
 • Meteen na het opslaan van de registratie zijn de gegevens in in CAS genesisWorld beschikbaar om verder te worden gebruikt.

Module Survey

Met de optionele module Survey kunt u vragenformulieren voor verschillende scenario’s ontwerpen, antwoorden vastleggen en evalueren.

Feedback van klanten vormt waardevolle kennis voor de optimalisatie van uw producten en diensten. Met de module Survey neemt u resultaten van enquêtes rechtstreeks in de CRM-software op.

 • Vragenformulieren kunnen naar wens worden ontworpen of als sjabloon worden opgeslagen, bijvoorbeeld voor een kwalificatie van leads of een telefonische enquête.
 • Antwoorden worden rechtstreeks in de adresdataset vastgelegd.
 • De vragenformulieren kunnen aan andere datasets worden gekoppeld.
 • Evalueer de antwoorden eenvoudig in de CRM-software.

Module Survey online

Met Survey online maakt u online vragenformulieren in een handomdraai en verzendt u deze via een koppeling in een e-mail.

 • Online vragenformulieren worden opgesteld voor verschillende doelgroepen en scenario's, bijvoorbeeld voor enquêtes over de servicekwaliteit of levertijden, een enquête onder medewerkers of een enquête over het actueel zijn van de adresgegevens.
 • De verzending geschiedt per e-mail. De deelnemer komt via een koppeling bij het vragenformulier.
 • Nadat de antwoorden zijn opgeslagen, zijn deze in uw CRM-systeem beschikbaar voor een gedetailleerde evaluatie.

Survey online en askallo

Online-vragenformulieren in askallo.
 • De enquêtes worden uitgevoerd via het online portaal van de dienstverlener askallo, zodat er geen eigen webserver voor online enquêtes vereist is.
 • De adressen worden in CAS genesisWorld geselecteerd en aan askallo overgedragen.
 • Overige stappen zoals de verzending van e-mails vinden plaats in de online portal.
 • Een geautomatiseerde verzending van e-mails ter herinnering aan de deelnemers aan de enquête is mogelijk, als deze op een bepaald tijdstip nog niet geantwoord hebben.
 • Resultaten worden naar CAS genesisWorld verzonden en kunnen in het CRM-systeem worden geëvalueerd.