Management

U neemt op een dag twee winstgevende beslissingen, niet vanuit een gevoel, maar op basis van actuele evaluaties. Dankzij de tijdige rapporten en een systeem dat u vroeg waarschuwt, berusten uw beslissingen op gefundeerde prognoses.

Hoe werkt het?

In de sturing van de onderneming en in de controlling zorgt CAS genesisWorld in realtime voor echte ondersteuning. De cockpit in CAS genesisWorld, toont voorbereide gegevens uit de hele gegevensvoorraad en geeft u juist die informatie die voor u relevant is.

De functies in detail

Management-cockpit

De management-cockpit geeft een snel overzicht van actuele ondernemingscijfers.

Begin uw werkdag optimaal geïnformeerd met de managementcockpit, die bij de start van de CRM-software wordt geopend.

 • Cockpits bieden een eigen overzicht van informatie. Lopende projecten, gewonnen verkoopkansen en actuele rapporten over omzetgetallen, de managementcockpit levert individueel gekozen informatie uit de gehele gegevensvoorraad.

 • De geaggregeerde weergave in een cockpit evalueert datasets, bijvoorbeeld als tabel, diagram of verkeerslicht.

 • De diagrammen zijn interactief. Met een klik op een segment worden in de eronder staande lijst de desbetreffende gegevens weergegeven.

 • De cockpit kan niet alleen de datasets zelf weergeven, maar ook hun relaties. Ze ziet u bij het project de afspraak "Mijlpaal 1" met zijn gerelateerde taken en logboeken.

Evaluaties en prognoses met rapporten

Rapporten van allerlei aard worden met CAS genesisWorld gemakkelijk gemaakt. Datasets uit de gehele gegevensvoorraad kunnen worden geëvalueerd en als rapport worden weergegeven, van de opgave tot aan de verkoopkans.

 • De contextafhankelijke rapportsjablonen bieden de gebruiker afhankelijk van zijn taak het sjabloon dat aan zijn eisen voldoet.

 • Dankzij de voorbeeldfunctie kunnen rapporten gecontroleerd, indien nodig gecorrigeerd en opgeslagen worden.

 • Evaluaties kunnen volgens een vrij te kiezen tijdschema gegenereerd, opgeslagen en automatisch aan geselecteerde medewerkers verzonden worden.

Modul Report

 • De optioneel verkrijgbare module Report biedt functies op het gebied van Business Intelligence. Flexibele filterfuncties en groeperingen maken meerdimensionale, uiterst complexe evaluaties in realtime mogelijk.

 • Via de drilldown vindt rapportage tot op veldniveau plaats. Daarbij kunt u gerelateerde datasets zoals kosten of tijdregistratie mede evalueren.

 • De weergave van afzonderlijke getallenvelden of gerelateerde datasets kan plaatsvinden als totaal, minimum, maximum of gemiddelde.

 • Eigen en vooraf ingestelde reportsjablonen maken ad-hoc-analyses mogelijk.
 • De resultaten staan klaar in de gangbare formaten RTF, Microsoft Excel® en PDF. Via de export kunnen de gegevens verder worden bewerkt in andere systemen zoals Microsoft Access® of verder worden bewerkt met Business Intelligence Tools zoals Crystal Reports Designer. Daarmee kunnen evaluaties worden weergegeven, uitgebreid en aangepast.

 • Natuurlijk kunnen alle reports in de cockpit van de CRM-Software worden weergegeven.