CRM on demand

On demand betekent over het algemeen „op afroep“ c.q „op aanvraag“. CRM on demand hangt nauw samen met het verschijnsel „software-on-demand“. Daarbij laat een klant programmatuur door een aanbieder draaien en kan hier flexibel gebruik van maken en bovendien naar behoefte (op aanvraag) laten uitbreiden of op maat maken. Hier horen flexibele licentievormen bij, afhankelijk van het aantal gebruikers of de omvang van het datavolume. Zo gezien kan de term „CRM on demand“ nu snel worden afgeleid en omschreven:

Wat betekent CRM on demand?

CRM (Customer Relationship Management) on demand is CRM-software die door de maker van de software via het internet op aanvraag (on Demand) ter beschikking wordt gesteld. De CRM on demand-oplossing draait in een datacenter en wordt via het internet, dus met behulp van een browserprogramma op de computer, aan de klant ter beschikking gesteld. De klant maakt tegen een vaste prijs per gebruiker en maand gebruik van de software "in de cloud". CRM on demand wordt vaak in één adem genoemd met termen als Software as a Service (SaaS) of Application Service Providing (ASP). Zo is SaaS een deelgebied van cloud-computing en ook een soort van softwaregebruik dat door een provider wordt gefaciliteerd. Maar niet bij alle CRM on demand-oplossingen worden de gegevens in cloud opgeslagen. Er zijn ook CRM-oplossingen die als on-premise-product worden aangeboden – dus een toepassing die niet vanuit een cloud wordt gehost.

Welke voordelen biedt CRM on demand?

De klant vermijdt de hoge kosten van een traditionele inhouse-CRM-oplossing, waarbij in hardware en software geïnvesteerd moest worden. De CRM-software kan daarom razendsnel geïmplementeerd en gebruikt worden. Databanken, computernetwerken, veiligheidssystemen en toegangsvereisten worden door de aanbieder van de software ter beschikking gesteld. Deze verzorgt bovendien de configuratie, het onderhoud en het bijwerken van de software. Deze vorm van flexibel gebruik is erg aantrekkelijk voor mobiele verkoop- en servicemedewerkers – dit heet in het vakjargon Mobile CRM. Ook als het bedrijf snel groeit of de eisen aan de software vaak veranderen is CRM on demand ideaal, omdat het steeds weer op de specifieke behoeften van het bedrijf kan worden afgestemd. Geen wonder dat vooral kleine en middelgrote bedrijven graag gebruik maken van deze vorm van CRM-software.