Software as a Service - SaaS

Bij Software as a Service (SaaS) is software voor klanten via internet als service naar behoefte (on Demand) beschikbaar.

De infrastructuur, zoals hardware en beveiliging, alsmede de foutloze werking van de software worden door de aanbieder verzorgd en niet door de klant. Voor deze webservice draagt de aanbieder dus een groot deel van de verantwoordelijkheid.

Bij Software as a Service-oplossingen zijn geen eenmalige licentiekosten voor gebruikers verschuldigd. In plaats daarvan moet er doorgaans een maandelijks tarief per gebruiker worden betaald. Het prijsmodel lijkt op dat van een huurcontract.

Een positief aspect is de schaalbaarheid van Software as a Service en de daarmee verbonden grote flexibiliteit. Aanbieders van Sofware as a Service-oplossingen kunnen op elk moment flexibel op nieuwe eisen van klanten reageren omdat de software centraal beschikbaar wordt gesteld.