Informatiebeheer

Informatiebeheer omvat alle strategische methoden waarmee de economische factor informatie bedrijfsmatig kan worden benut. Ondernemingen kunnen alleen langdurige en winstgevende klantrelaties opbouwen als zij een uitgebreide kennis over hun klanten hebben en bijvoorbeeld beschikken over individuele klantgegevens en geaggregeerde marktgegevens.

Passend voorbereide informatie wordt bijvoorbeeld aangeboden door een CRM-systeem. Daardoor worden strategische ondernemingsdoelen alsmede bestaande en nieuwe zakelijke processen ondersteund.