Groupware

Groupware wordt ook aangeduid als groepssoftware of samenwerkingssoftware. Het berust op de theoretische basis van de computerondersteunde groepsarbeid, Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Door deze software wordt de samenwerking in een team ongeacht de afstand in ruimte en tijd ondersteund.

Groupware omvat onder andere een e-mail-client, een afsprakenagenda, takenbeheer, een gemeenschappelijk te benaderen documentenbeheersysteem, software voor de besturing van arbeidsprocessen en andere op het groepsbeheer en de groepscommunicatie gerichte softwarecomponenten.