ERP - Enterprise Resource Planning

ERP staat voor Enterprise Resource Planning, dat wil zeggen de planning en sturing van de processen binnen een onderneming. ERP-software resp. ERP-oplossingen zijn programma's die deze processen ondersteunen. Met een dergelijke softwareoplossing worden bedrijfsprocessen binnen de functiebereiken administratie, personeel, financiën, controlling, logistiek, verkoop, marketing en productie bestuurd, bewaakt en geëvalueerd. Met ERP-software wordt gepoogd de structuur en procesorganisatie van een onderneming volgens de informatietechnologie af te beelden.

Bij voorkeur is er een interface tussen de ERP- en de CRM-Software.