CRM

CRM - Customer Relationship Management

CRM (klantrelatiebeheer) is een op de klant gerichte ondernemingsstrategie die langdurige en winstgevendeklantrelaties opbouwt, onderhoudt en verstevigt met moderne informatie- en communicatietechnologieën en door middel van omvattende marketing-, verkoop- en serviceconcepten.

Daardoor neemt de winstgevendheid van klantrelaties toe en daarmee ook het succes en de waarde van de onderneming. De introductie van CRM in de onderneming vereist de toepassing van geïntegreerde informatiesystemen die in deze context als CRM-oplossing, CRM-systeem of CRM-software worden aangeduid.

Door het samenbrengen van alle klantrelevante informatie en de synchronisatie van alle communicatiekanalen is een afbeelding van de klantkenmerken mogelijk en daardoor ook het gericht aanspreken van de klant.