Gegevenskwaliteit

Grote klanttevredenheid door hoge kwaliteit van adresgegevens

Juist in het klanten- en contactbeheer gaat het om de kwaliteit van de adresgegevens. Vaak is contact met klanten echter niet mogelijk of pas na enig onderzoek, aangezien contactgegevens verouderd of niet correct zijn. Een ander probleem bij het gegevensbeheer zijn doublures: vergelijkbaar benoemde adresgegevens in het systeem die meervoudig worden onderhouden, maar betrekking hebben op een en dezelfde contactpersoon. CRM-systemen ondersteunen u bij het op een hoog niveau houden, wat weer positieve effecten op de kwaliteit van uw klantrelaties heeft.

Gemakkelijker importeren van adressen bevordert foutloos adressenbeheer

Onze CRM-software CAS genesisWorld biedt praktische functies ter verbetering van uw gegevenskwaliteit. Profiteer bij het beheer van uw adresgegevens bijvoorbeeld van automatisch aanvullen. Zo worden bij het invoeren van een adres passend bij de postcode de plaats en de provincie toegevoegd, de aanspreektitel en briefaanhef passend bij de titel en (voor-)naam aangevuld of kredietinstituut en BIC analoog aan het bankrekeningnummer ingevuld – allemaal geheel automatisch. Dat vergemakkelijkt niet alleen het gegevensbeheer, maar beperkt ook de kans op fouten.

Een andere nuttige functie is de Adressen-Assistent. Hij helpt u om in een handomdraai nieuwe contactgegevens in te voeren, bijv. uit het colofon van een website of de adresgegevens onderaan een e-mail. De intelligente Assistent herkent de bestanddelen van het adres en vult de bijbehorende velden in het adresmasker van het CRM-systeem.

Controle op doublures voorkomt dubbele adresgegevens

Bovendien voert CAS genesisWorld bij het invoeren van nieuwe adresgegevens op de achtergrond een controle uit of de contactpersoon reeds als doublure in het CRM-systeem aanwezig is. Zo voorkomt u het meervoudig verzenden van mailings, reclameprospectussen en kerstkaarten. Door de verbinding met het Omikron AdressCenter is een uitvoerige en regelmatige controle op doublures mogelijk, ook van grote bestanden met adresgegevens.

Centraal adressenbeheer met steeds actuele klantgegevens

Definieer verplichte velden en zorg er daardoor voor dat er geen belangrijke velden leeg blijven – juist ook tegen de achtergrond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een adrescontrole en -verrijking zorgt er bovendien voor dat u altijd correcte adresgegevens van uw klanten heeft. Uw eigen adressen worden daarbij vergeleken met een referentiedatabase en de verschillen worden aangegeven.

Voor procesveiligheid zorgt ook een notificatie- en actieservice: Deze corrigeert automatisch onvolledige of verkeerd ingevulde gegevensrecords en informeert indien gewenst bepaalde medewerkers over wijzigingen.